top of page
growth.png

WIE ZIJN WE?

Ontdek alles over Kenniscentrum Groene Sectoren.

Kenniscentrum Groene Sectoren

Oprichting

Het Kenniscentrum Groene sectoren werd opgericht in oktober 2007 door de sociale partners van de volgende Fondsen voor Bestaanszekerheid :

  • Het waarborg  en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf

  • Het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Landbouw

  • Het Sociaal Fonds voor de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen

  • Het Waarborg en Sociaal Fonds voor de ondernemingen van de Technische Land en Tuinbouwwerken

Werking

Doel

Het Kenniscentrum heeft tot doel studies en opzoekingen te doen in opdracht en voor rekening van de sociale partners van sectoren de landbouw, tuinbouw, tuinaanleg en de technische land – en tuinbouwwerken. 

 

Het betreft vnl. studies die verband houden met de materies en de domeinen waarin de sociale partners van de Groene sectoren actief zijn. 

Raadpleeg alle rapporten en studies via onderstaande link:

Sociaal fonds

Wat zijn sociale fondsen?

De sociale fondsen geven uitvoering aan de afspraken die de sociale partners gemaakt hebben (aan de hand van  collectieve arbeidsovereenkomsten) voor de verschillende  deelsectoren in het bevoegd Paritair Comité .

Deze afspraken hebben vaak betrekking op bepaalde voordelen die worden toegekend aan de werknemers die ressorteren onder een van de drie onder vermelde Paritaire Comités:

 

Partners

Vorming & begeleiding

De sociale partners van de Groene Sectoren hebben structuren opgericht die instaan voor materies die een specifieke Gewestelijke of een Gemeenschapsbevoegdheid zijn.

 

Het gaat hier ondermeer over vorming en opleiding, outplacement, de opvolging en de begeleiding van het duaal leren en over diversiteit.

2 instanties werden hiervoor opgericht:

 

Daarnaast is er een specifieke structuur opgericht die instaat voor de begeleiding van de ondernemingen uit de groene sectoren op het vlak van veiligheid en de voorkoming van (arbeids)ongevallen.

 

Prevent Agri verricht ook audits in de bedrijven die behoren tot de groene sectoren, er worden eveneens modeldocumenten ter beschikking gesteld, er is overleg met de administratie, de externe diensten voor de preventie en bescherming op het werk, ….

bottom of page